• Aktualności
      Nowe raporty bieżące - 01.08.2022 

Aktualności

Nowe raporty bieżące - 01.08.2022

2022-08-01

W dziale raporty bieżące zamieszczone zostały nowe raporty bieżace:

- "Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2021"

- "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 1 sierpnia 2022 r."

- "Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A."

- "Powołanie Członka Rady Nadzorczej"