• Strategia
      Strategia 

Strategia

Rynek krajowy

  • Celem strategicznym Grupy Berling jest dalsza ekspansja na rynku krajowym.
  •  Planowane jest dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym, w szczególności poprzez rozszerzenie gamy oferowanych produktów i osiągnięcie silniejszej pozycji na wybranych rynkach lokalnych, np. w Wielkopolsce. W tym celu Berling S.A. dokonał zakupu Arkton Sp. z o.o. – podmiotu o dużym doświadczeniu w produkcji złożonych urządzeń chłodniczych, takich jak: zespoły wielosprężarkowe, agregaty chłodnicze i schładzacze cieczy.
  •  Grupa ma zamiar systematycznie poszerzać swój potencjał logistyczny oraz dystrybucyjny.
  • Emitent zamierza umacniać pozycję rynkową poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe.

Rynki zagraniczne

  •  Grupa zakłada rozwój na wybranych rynkach zagranicznych, w szczególności na Ukrainie, Białorusi oraz w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Skandynawii.
  •  Ekspansja na rynki zagraniczne zostanie przeprowadzona poprzez rozwój zdolności logistycznych oraz dystrybucyjnych, przy stałym powiększaniu bazy magazynowej.