• Profile Członków Rady Nadzorczej
      Profile Członków Rady Nadzorczej 

Profile Członków Rady Nadzorczej

Tomasz Berling

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, w 2006 roku ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Fizyka Teoretyczna w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Nie spełnia kryteriów niezależności.


Marcin Berling

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Berling posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Nie spełnia kryteriów niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2006 - 2008 wspólnik Berling Centrum Chłodnictwa sp.j.
2007 - obecnie udziałowiec Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska), posiada 25% udziałów spółki
2008 - obecnie akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej Emitenta
2009 - obecnie BERLING S.A.
2012 - obecnie Berling Promotions Sp. z o.o.

Agata Pomorska (poprzednio: Szeliska)

Członek Rady Nadzorczej

Pani Agata Pomorska (poprzednio: Szeliska) posiada wykształcenie wyższe, w 2006 roku ukończyła kierunek „Finanse i Bankowość” ze specjalizacją „Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Spełnia kryteria niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

10.2010 – 11.2011 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., młodszy menedżer
12.2011 – 02.2017 Budimex S.A., Kierownik działu planowania i analiz
02.2017 – 06.2019 Benefit Systems S.A., Kontroler finansowy
07.2019 – 12.2021 Novago Sp. z o.o., Kierownik kontrolingu
01.2022 – obecnie Novago Sp. z o.o., Dyrektor finansowy

Anna Berling (poprzednio: Jarosińska)*

Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Berling posiada wykształcenie wyższe. W 2010 roku ukończyła kierunek Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Odbyła praktyki w Centrali Banku BGŻ, Sodexo Polska, BFG.
Nie spełnia kryteriów niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2010 TSO Sp. z o.o. (Teacher's One), asystentka Zarządu ds. finansów i administracji.
2011 – 2013 BRE Bank S.A. (obecnie: mBank), inspektor bankowy w Departamencie Skarbu na stanowisku ds. zarządzania aktywami i pasywami.
2014 – 2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Finansowy, Sekcja Finansowania Projektów Rozwojowych
2020 – obecnie Berling Development Sp. z o.o., specjalista ds. marketingu

Sebastian Rudnicki

Członek Rady Nadzorczej