• Profile Członków Rady Nadzorczej
      Profile Członków Rady Nadzorczej 

Profile Członków Rady Nadzorczej

Tomasz Berling

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, w 2006 roku ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja Fizyka Teoretyczna w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Nie spełnia kryteriów niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2004 - 2006 Devon s.c – wspólnik
2007 - 2008 wspólnik Berling Centrum Chłodnictwa sp.j.
2007 - obecnie udziałowiec Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska), posiada 25% udziałów spółki
2008 - obecnie akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.

Marcin Berling

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Berling posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Nie spełnia kryteriów niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2006 - 2008 wspólnik Berling Centrum Chłodnictwa sp.j.
2007 - obecnie udziałowiec Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska), posiada 25% udziałów spółki
2008 - obecnie akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej Emitenta
2009 - obecnie BERLING S.A.
2012 - obecnie Berling Promotions Sp. z o.o.

Kajetan Wojnicz

Członek Rady Nadzorczej

Ukończone 2 fakultety na SGPiS na wydziałach Finansów i Statystki oraz Ekonomiczno-
Społecznym. Licencja maklerska nr 112. Spełnia kryteria niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

1991 - 1992 makler specjalista w Biurze Maklerskim BPH
1992 - 1994 makler giełdowy w Biurze Maklerskim WBK
1994 makler analityk w Biurze Maklerskim PBR
1995 - 1996 prezes i dyrektor finansowy w Discovery Travel Ltd.
1996 - 1998 makler w dziale kustody Creditanstalt Bank
1998 makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raiffeisen Capital & Investment
1999 dyrektor handlowy w Interplus sp.z o.o.
2000 konsultant w BNP-Dresdner Bank
2003 -2007 członek Rady Nadzorczej w Relpol S.A., w latach 2004 - 2007 przewodniczący Rady
2004 - 2006 członek Rady Nadzorczej w Plastbox S .A.

Agata Pomorska (poprzednio: Szeliska)

Członek Rady Nadzorczej

Pani Agata Pomorska (poprzednio: Szeliska) posiada wykształcenie wyższe, w 2006 roku ukończyła kierunek „Finanse i Bankowość” ze specjalizacją „Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Spełnia kryteria niezależności.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

10.2005 – 11.2011 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., młodszy menedżer
04.2011 – 10.2011 MGPA Poland Sp. z o.o., finance manager
12.2011 – obecnie Budimex S.A., kierownik działu planowania i analiz

Anna Berling (poprzednio: Jarosińska)*

Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Berling (poprzednio: Jarosińska) posiada wykształcenie wyższe, w 2010 roku ukończyła kierunek „Finanse i Rachunkowość ” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Tytuł pracy magisterskiej: Faktoring jako źródło poprawy płynności finansowej na przykładzie sektora MŚP. Uzyskany tytuł zawodowy magistra z wynikiem bardzo dobrym. Nie spełnia kryteriów niezależności.

 

*- Nazwisko zmienione z powodu zmiany stanu cywilnego - 9.02.2017

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

02.2007 – 04.2007 Praktyka w Centrali Banku BGŻ w Departamencie Operacji Krajowych
05.2007 – 06.2007 Praktyka w Sodexo Polska Sp. z o.o. w Dziale Finansowym.
08.2009 Praktyka w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w Departamencie Finansowym oraz Departamencie Kontroli i Monitoringu.
03.2010 – 09.2010 Asystentka Zarządu ds. Finansów i Administracji w TSO Sp. z o.o.
01.2011 – 07.2013 Inspektor Bankowy w Centrali BRE Banku SA w Departamencie Skarbu na stanowisku ds. zarządzania aktywami i pasywami.
12.2013 – 04.2014 Specjalista ds. Logistyki i Administracji w Delifrance Polska Sp. z o.o.
06.2014 – obecnie Dział Finansowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Sekcja Finansowania Pro-jektów Rozwojowych