• Pozycja na rynku
      Pozycja na rynku 

Pozycja na rynku

Aktualna pozycja rynkowa Grupy Berling, lidera wśród polskich dystrybutorów maszyn i urządzeń chłodniczych, wypracowywana została poprzez konsekwentne budowanie pozycji rynkowej przez szesnaście lat funkcjonowania. Obecnie Grupa Berling posiada, wg danych z 2011 roku, 7% udział w krajowym rynku dystrybucji urządzeń chłodniczych w chłodnictwie komercyjnym wartym około 1.100 mln PLN oraz 0,5% w chłodnictwie przemysłowym wartym około 1.800 mln PLN.

W celu dalszego rozwoju Grupa Berling systematycznie poszerza swoją ofertę o nowy asortyment. W 2008 roku Berling S.A. nabył 100% udziałów w firmie Arkton. Przejęcie to umożliwiło Spółce rozszerzenie oferty o produkcję oraz dywersyfikację działalności poprzez oferowanie unikalnych i zaawansowanych technicznie produktów.

Spółka znacząco wyróżnia się od innych firm z branży przede wszystkim długoletnimi i sprawdzonymi relacjami z klientami, fachowym wsparciem technicznym, kompleksowością świadczonych usług, szeroką ofertą produktową z natychmiastową dostawą oraz bogatą ofertą części zamiennych dostępnych z magazynu.

Dodatkowo, Berling dbając o utrzymanie renomy lidera na rynku, w swojej ofercie posiada jedynie sprawdzone rozwiązania wiodących producentów.