• Kontakt
  Kontakt 

KONTAKT

BERLING S.A.

MAGAZYN, DZIAŁ SPRZEDAŻY

Al. Krakowska 80A
05-552 Stefanowo

Godziny pracy:
8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek)

Telefon: +48 22 727 84 97
Fax: +48 22 736 28 99
E-mail: berling@berling.pl

 

SKLEP W KIELCACH

Ul. Warszawska 164
25-414 Kielce

Godziny pracy:
8.00 - 16.00 (poniedziałek - piątek)

Telefon: +48 41 341 71 66
E-mail: kielce@berling.pl

 

BERLING S.A.
ul. Zgoda 5 lok.8
00-018 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000298346,
NIP: 522-005-97-42
Wysokość kapitału zakładowego: 14.280.000 PLN,
Wysokość kapitału wpłaconego: 14.280.000 PLN.

 
MAPKA DOJAZDU