• Historia
      Historia 

Historia

Firma powstała w 1993 roku jako spółka cywilna zajmująca się dystrybucją maszyn i urządzeń chłodniczych, natomiast jej właściciele zdobywali doświadczenie w branży instalacji chłodniczych już od początku lat dziewięćdziesiątych. Pod koniec lat 90-tych postanowiono rozszerzyć zakres działalności Spółki. W tym celu w 1998 roku zwiększono moce produkcyjne i nawiązano współpracę z dostawcą markowych chłodnic powietrza, firmą Goedhart z Holandii. Za główny cel obrano pozycje lidera na rynku. W tym celu rozszerzono ofertę o rury chłodnicze i freony oraz zwiększono powierzchnię magazynową z 400 m2 do 2600 m2. Na początku tego dziesięciolecia Spółka zmieniła również nazwę na Berling Centrum Chłodnictwa S.J. oraz przeniosła siedzibę z Tarczyna pod Warszawą do oddalonego o ok.10 km Stefanowa. W 2008 roku powierzchnia magazynowa została powiększona o kolejne 1700 m2, stając się tym samym największym zapleczem magazynowym w Europie.

Od 1 lutego 2008 roku działalność prowadzona jest w ramach spółki akcyjnej Berling S.A.
Współpraca handlowa Berling S.A. oparta jest na długoletnich i sprawdzonych relacjach biznesowych z uznanymi światowymi dostawcami. Spółka posiada ponad 500 odbiorców świadczących usługi instalacyjne końcowym użytkownikom takim jak rolnicy, firmy z sektora przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy żywności, sklepy i supermarkety. Tak szeroka baza klientów jest efektem wieloletniej pracy Spółki oraz skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju. Dodatkowo na umacnianie kontaktów z odbiorcami wpływa zindywidualizowane podejście do klientów oraz zapewnienie wsparcia technicznego i doradczego swoim odbiorcom.

Berling S.A., w marcu 2008 r., nabył 100% udziałów w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkton Sp. z o.o.. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 10,82 mln zł. Od tego momentu Berling S.A. tworzy grupę kapitałową i oprócz dystrybucji zajmuje się również produkcją urządzeń chłodniczych. Firma Arkton specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim zespołów wielosprężarkowych, agregatów chłodniczych, a także schładzaczy cieczy. W roku 2011 w skład Grupy Berling weszła trzecia firma - Berling Promotions Sp. z o.o. (obecnie Berling Development Sp. z o.o.), zajmująca się marketingiem i reklamą całej grupy, a także inwestycjami m.in. w nieruchomości.