• Charakterystyka rynku chłodnictwa
      Charakterystyka rynku chłodnictwa 

Charakterystyka rynku chłodnictwa

Berling S.A. działa na rynku, który podlega ciągłym i nieustającym innowacjom. Dobra sytuacja makrogospodarcza i wzrost inwestycji w Polsce sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie zarówno na instalowanie urządzeń chłodniczych, jak i na komponenty chłodnicze do celów serwisowych. Sytuacja na rynku podlega wpływom zmian klimatycznych i ekonomicznych. Sezon letni i jesienny wpływa na zwiększenie sprzedaży sprzętu chłodniczego, a czynnikiem stymulującym wzrost rynku jest większa ilość branżowych inwestycji ze środków unijnych, które umożliwiają klientom zakup lub modernizację profesjonalnych urządzeń chłodniczych. Ponadto, zaostrzanie regulacji prawnych dotyczących wymogów środowiskowych znacząco zwiększa popyt na urządzenia chłodnicze.

Wzrost sprzedaży produktów i usług, jaki jest udziałem firm z przemysłu mięsnego, mleczarskiego i owocowo-warzywnego ma bezpośrednie przełożenie na działalność ekonomiczną Berling. Spółka oferuje swoje produkty także producentom pomp ciepła oraz producentom mebli chłodniczych, które zajmują się wyposażaniem dużych obiektów handlowych.

Potencjał rynku

W celu dalszego rozwoju Spółka systematycznie szuka niewykorzystanych nisz na rynku i stara się wciąż wykorzystywać nowe możliwości stwarzane przez rynek.

Wielkość rynku urządzeń chłodniczych w Europie

Wg danych szacunkowych Spółki wartość rynku wyniosła w 2011 roku ponad 18 mld EUR, co przy wielkości rynku w Polsce wynoszącym 674 mln EUR (przy kursie EUR 4,3 PLN/EUR) daje solidne podstawy do silnych wzrostów w branży, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na wzrost sprzedaży Grupy Berling.

Urządzenia oparte na amoniaku.

Plany Grupy Berling związane są z zaangażowaniem w produkcję większych i charakteryzujących się wyższym poziomem zaawansowania technologicznego urządzeń chłodniczych opartych na amoniaku, wg szacunków Spółki wartość rynku w 2007 r. wyniosła blisko 140 mln zł.