• Aktualności
      Nowe raporty bieżące - 18.06.2021 

Aktualności

Nowe raporty bieżące - 18.06.2021

2021-06-18

W dziale raporty bieżące zamieszczone zostały nowe raporty bieżace:

- "Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2020"

- "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 18 czerwca 2021 r."

- "Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz sprzeciwy zgłoszone do podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A."