Dane do faktury:
BERLING S.A.
ul. Zgoda 5 lok. 8
PL 00-018 Warszawa
NIP: 522 005 97 42
Adres do korespondencji:
BERLING S.A.
Al. Krakowska 80a
05-552 Stefanowo
Kontakt
T: +48 22 727 84 97
F: +48 22 736 28 99
berling@berling.pl
www.berling.pl
KRS: 0000298346 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 14.280.000 PLN
Kapitał wpłacony: 14.280.000 PLN
Bank Zachodni WBK S.A.
87 1500 1386 1213 8003 9858 0000
Warszawa, 28.04.2023 r.
Szanowni Państwo,
W 2022 roku Grupa Kapitałowa Berling zrealizowała wszystkie zamierzone cele strategiczne.
W szczególności:
pozyskiwanie nowych klientów (instalatorów chłodnictwa),
umacnianie w kraju pozycji lidera na rynku dystrybucji urządzeń i komponentów
chłodniczych,
uatrakcyjnianie oferty towarowej, zwłaszcza w zakresie chłodnictwa przemysłowego
z wykorzystaniem urządzeń na dwutlenek węgla.
W 2023 roku zamierzamy kontynuować dotychczasową strategię rozwoju poprzez dalsze
zwiększanie bazy klientów krajowych i zagranicznych, poszerzanie i uatrakcyjnianie oferty
towarowej m. in. o zespoły sprężarkowe na dwutlenek węgla większych mocy, jak również
o urządzenia na propan, oraz umacnianie się w kolejnych sektorach gospodarki.
Z poważaniem,
Hanna Berling
Prezes Zarządu