• Aktualności
      Nowe raporty bieżące - 31.08.2020 

Aktualności

Nowe raporty bieżące - 31.08.2020

2020-08-31

W dziale raporty bieżące zamieszczone zostały nowe raporty bieżace:

- "Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2019"

- "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 31 sierpnia 2020 r."

- "Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A."