• Aktualności
      Nowe raporty bieżące - 19.06.2018 

Aktualności

Nowe raporty bieżące - 19.06.2018

2018-06-19

W dziale raporty bieżące zamieszczone zostały nowe raporty bieżace:

- "Wypłata dywidendy przez spółkę Berling S.A."

- "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 19 czerwca 2018 r."

- "Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A."